ustanovi.si - ustanovitev, priprava dokumentacije - d.o.o., s.p., društva

>Ustanavljate svoje podjetje, društvo?

Vam zapleteni birokratski postopki in obsežna

dokumentacija povzročata preglavice?

Za vas lahko to uredimo mi na enem mestu!


>> T: 031 70 90 30
>> E: info@pravnapisarna.si

 

Pravne zahteve

Ustanovitev podjetja ali družbe v Sloveniji določa Zakon o gospodarskih družbah.

Pravno-organizacijska oblika podjetij

Zakon o gospodarskih družbah (ZGD-1) opredeljuje različne pravno-organizacijske oblike. Najpogostejši sta samostojni podjetnik in družba z omejeno odgovornostjoDruge mogoče oblike so še: družba z neomejeno odgovornostjo, javna delniška družba, komanditna družba in zasebna kapitalska družba.

Samostojni podjetnik posameznik - s.p.

 • Fizična oseba (nosilec pravic in obveznosti); za svoje obveznosti jamči z vsem svojim osebnim premoženjem.
 • Ni ustanovitvenega kapitala, ni družbenikov.
 • Omejene pristojnosti in obveznosti pri poslovanju.

Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.)

 • Osnovni kapital sestavljajo vložki družbenikov - poslovni deleži; lahko tudi en družbenik.
 • Osebne prvine prihajajo bolj do izraza, omejeno št. družbenikov, ni delnic.
 • Družbeniki imajo pravico do dobička sorazmerno s poslovnim deležem (ali pogodbeno).
 • Odločitve sprejemajo vsi družbeniki (sorazmerno z posl.del. ali pogodbeno).
 • d.o.o. ima poslovodjo-(e), ki na svojo odgovornost vodi-(jo) družbo.

Druge oblike

 • Družba z neomejeno odgovornostjo (d.n.o.), Komanditna družba (k.d.), Tiha družba (t.d.).
 • Svoj položaj v poslovnem prometu zagotavljajo z neomejeno osebno premoženjsko odgovornostjo vseh družbenikov (d.n.o.) ali pa s premoženjem le (vsaj) enega družbenika (k.d.).
 • Pri tihi družbi tihi družbenik z vložkom v podjetje pridobi pravico do udeležbe pri dobičku.

Kapitalske družbe

 • Delniška družba (d.d.), Družba z omejeno odgovornostjo (d.o.o.), Komanditna delniška družba (k.d.d.).
 • d.d. ima svoj kapital razdeljen na delnice.
 • Najmanj 5 ustanoviteljev (fizične ali pravne osebe).
 • Delničarji imajo pravico do udeležbe pri upravljanju in dividendi ter proporcionalnega deleža preostalega premoženja po likvidaciji.
 • Obvezni organi d.d.: uprava, nadzorni svet in skupščina.

Predlagamo Vam, da vodenje postopka ustanovitve prepustite strokovnjakom. Kontaktirajte nas:

031 70 90 30

ali pošljite  povpraševanje na  info@pravnapisarna.si 
in se dogovorite za sestanek.

prijavaTERJATVE.si
Pravna pisarna, d.o.o.

Dosegljivi po vsej Sloveniji!

Ustanovi.si - Pravna pisarna d.o.o., Špelina ulica 1 - 2000 Maribor - tel. 031 70 90 30 - e-pošta. info@pravnapisarna.si